Wij geloven in flexibele slimme gebouwen, inrichtingen en winkels. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan sneller dan ooit wat vraagt om een nieuwe manier van denken en werken. We bieden een modulaire methode waarmee klanten sneller kunnen bouwen, kosten kunnen drukken en flexibel kunnen op- en afschalen van technische wensen binnen een project. Daarbij maken we de verbinding tussen technieken, objecten, mensen en organisaties. We proberen te kijken naar de trend van morgen, omdat daar de sleutel tot succes ligt.

Wie

Conntech staat voor Connection Technologies, oftewel het verbinden van technieken, objecten, mensen en organisaties aan elkaar. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld het ontwerpen, uitdenken en prefabriceren van slimme installatie concepten en componenten. De afgelopen jaren zagen reeds enkele grensverleggende innovaties en werkmethoden het licht, waarmee significante tijds- en kostenbesparingen i.c.m. kwaliteitsverbeteringen in de installatiebranche mogelijk zijn.

Wat

Bedenken en uitwerken van oplossingen voor het verkorten van van down time van een winkel of gebouw in de (ver-)bouwingsfase door planmatige inrichting, slimme prefabricage en innovatieve installatietechnieken. We bieden een nieuwe benadering van installatietechniek. Een modulaire methode waarmee onze opdrachtgever sneller kan bouwen, kosten kan drukken en flexibel is in op- en afschalen van technische wensen binnen een object. Dat betekent:


  

TOPKWALITEIT

Uw systeem wordt in onze eigen productie unit onder optimale condities samengesteld, door speciaal daarvoor opgeleide professionals.

  

FLEXIBILITEIT

Installaties kunnen eenvoudig aan wijzigende omstandigheden en/of wensen worden
aangepast. Wijzigingen kunnen in het algemeen weer sneller doorgevoerd worden. Na een eventuele sloop kan de installatie of componenten hiervan weer hergebruikt worden wat de duurzaamheid eveneens ten goede komt.

  

OPTIMAAL PROCES

Niet alleen verloopt het productieproces sneller, ook wordt de aanwezigheid tijdens de bouw tot een minimum beperkt.

  

VERBETERING WERKOMSTANDIGHEDEN

Werkomstandigheden kunnen verbeterd worden alsmede werkhandelingen van het personeel op de bouw.

  

DUURZAAMHEID EN ENERGIEBESPARING

Samen met partners analyseren we de invloed die voorgenomen verbouwingsstappen hebben op de duurzaamheidscore en CO2 emissie. Door uiteenlopende technieken te combineren bereiken we een vermindering van afval en energieverbruik. Daarbij is de denken aan consequente toepassing van LED verlichting en de optimalisatie van klimaat beheersystemen.

  

INZICHT EN BEHEERSBAARHEID

We streven naar integratie van intelligente software en regelsystemen om inzicht te verschaffen over thema┬┤s als energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit, en toekomstwaarde.

Hoe

Door middel van co creatie, technologische kennis en lean productie/logistiek. Conntech nodigt uit om in een sfeervolle omgeving samen na te denken over het slim toepassen van techniek in installatie. Het gaat daarbij om gezamenlijke ontwikkeling van prefabricage concepten waarvan de technische installatie onderdelen in onze eigen fabriek gemaakt kunnen worden. We streven ernaar om de klant vraaggedreven te ontzorgen met totaaloplossingen via sterke partners in ons netwerk, complementair aan elkaar.

In nauwe samenwerking met grote klanten zoals kersten retail wordt er gezocht naar grote verbeteringsstappen in het installatieproces. Een voorbeeld hiervan is het boren van gaten in een betonnen plafond dat veelvuldig voorkomt in de bouw. Zwaar werk veroorzaakt door trillingen en spierbelasting. De steeds strenger wordende voorschriften op het gebied van Persoonlijke Beschermings Middelen en de afzuiging van het boorstof maken de handeling nog zwaarder. Conntech is in dat kader betrokken bij het ontwikkelen van een boor robot. Deze innovatie wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.